Podmienky používania

Poskytovateľ aplikácie nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu spôsobenú jej používaním.